Utskrift
Kategori: Lillesand Blogg
Treff: 7946

      En kort presentasjon

Lillesand Pensjonistparti ble reetablert 2011 etter å ha ligget nede flere år. Intitiativtagere var Leiv Per Olsen og Tor Olav Tønnessen.

Ved kommunevalget i 2011 fikk L.P. 175 stemmer og 1 representant i bystyret :Tor Olav Tønnessen.

Ved kommunevalget i 2015 fikk L.P. 473 stemmer! ( 9 %) og 2 representanter i bystyret :Tor Olav Tønnessen og Arnt Helleren. Vi manglet kun 6 stemmer på et tredje mandat.

Partiet har gått til valg på saker som har engasjert lokalbefolkningen. I spørsmålet om kommunestruktur var L.P. det eneste partiet som programfestet ønsket om at Lillesand skulle forbli egen kommune. (66 % av stemmene ved folkeavstemningen den 6. juni stemte nei til kommunesammenslåing ).Vi har også programfestet at byens sentrumskole, Brentemoen , skal fortsette som skole og ikke omdisponeres til annet formål. L.P. har engasjert seg sterkt i spørsmål knyttet til eldreomsorg og behov for  et økt antall sykehjemsplasser. Vi har også ment at det best kan skje ved at kommunen bygger ut i egen regi slik at ”vi  får det vi trenger når vi trenger det”. Vi tror dette vil gi rimeligste og mest hensiktsmessige måten å sikre god eldreomsorg på. Desverre har kommunen i valgperioden valgt å redusere antall sykehjemsplasser og utbygging av Dovreområdet til helseformål satt bort til en privat aktør. Dette mener vi er både fordyrende og kompliserende. Vi ønsker videre at kommunen må ta vare på det som er av grønne lunger i Lillesand sentrum. Kommunens vekst bør et vår mening være moderat og forutsigbar av hensyn til infrastruktur som skoler, barnehaver , eldreomsorg. Vi ser på eiendomsskatten som en usosial beskatning og ønsker denne redusert fra dagens 2 promille til 0.Problemet med parkering i sentrum mener vi kan løses ved å ta i bruk tidsbegrenset parkering ved hjelp av P- skiver og ikke bygging av kostbare P-hus. L.P. har etter valget i 2015 inngått et praktisk samarbeide med H , KRF og FRP for bl.a. å tilbakeføre mer makt  fra administrasjon til de folkevalgte. Valgresultatet tyder på at vi har prioritert saker som mange i Lillesand  mener er viktige.

Arnt Helleren, leder.