En kort presentasjon

Lillesand Pensjonistparti ble reetablert 2011 etter å ha ligget nede flere år. Intitiativtagere var Leiv Per Olsen og Tor Olav Tønnessen.

Ved kommunevalget i 2011 fikk L.P. 175 stemmer og 1 representant i bystyret :Tor Olav Tønnessen.

Ved kommunevalget i 2015 fikk L.P. 473 stemmer! ( 9 %) og 2 representanter i bystyret :Tor Olav Tønnessen og Arnt Helleren. Vi manglet kun 6 stemmer på et tredje mandat.

Partiet har gått til valg på saker som har engasjert lokalbefolkningen. I spørsmålet om kommunestruktur var L.P. det eneste partiet som programfestet ønsket om at Lillesand skulle forbli egen kommune. (66 % av stemmene ved folkeavstemningen den 6. juni stemte nei til kommunesammenslåing ).Vi har også programfestet at byens sentrumskole, Brentemoen , skal fortsette som skole og ikke omdisponeres til annet formål. L.P. har engasjert seg sterkt i spørsmål knyttet til eldreomsorg og behov for  et økt antall sykehjemsplasser. Vi har også ment at det best kan skje ved at kommunen bygger ut i egen regi slik at ”vi  får det vi trenger når vi trenger det”. Vi tror dette vil gi rimeligste og mest hensiktsmessige måten å sikre god eldreomsorg på. Desverre har kommunen i valgperioden valgt å redusere antall sykehjemsplasser og utbygging av Dovreområdet til helseformål satt bort til en privat aktør. Dette mener vi er både fordyrende og kompliserende. Vi ønsker videre at kommunen må ta vare på det som er av grønne lunger i Lillesand sentrum. Kommunens vekst bør et vår mening være moderat og forutsigbar av hensyn til infrastruktur som skoler, barnehaver , eldreomsorg. Vi ser på eiendomsskatten som en usosial beskatning og ønsker denne redusert fra dagens 2 promille til 0.Problemet med parkering i sentrum mener vi kan løses ved å ta i bruk tidsbegrenset parkering ved hjelp av P- skiver og ikke bygging av kostbare P-hus. L.P. har etter valget i 2015 inngått et praktisk samarbeide med H , KRF og FRP for bl.a. å tilbakeføre mer makt  fra administrasjon til de folkevalgte. Valgresultatet tyder på at vi har prioritert saker som mange i Lillesand  mener er viktige.

Arnt Helleren, leder.

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: