K5

I vårtvalgprogram uttalt vi om kommunestruktur: "Lillesand klarer seg godt alene. Leder og nestleder deltok i flere folkemøter, og med en rekke avisinnlegg i kampen mot at Lillesand skulle bli endel av en storkommune. Folkeavstemmingen 6.juni viste a vårt standpunkt hadde gehør i befolkningen. 66% stemte NEI til fusjon

 

Dovre

I forbindelse med Dovre-utbyggngen fremmet vi et tilleggsforslag om at sykehjemsplasser og omsorgsboliger skulle prioriteres. Dette ble vedtatt.

 

Salg Kollers jorde

Vi fremmet forslag om at salget skulle stilles i bero inntil ny sentrumsplan var vedtatt. Forslaget ble enstemning vedtatt.

 

Delegering

Posisjonen vedtok at formannsskapet ansetter kommunalsjefer. To tilleggsforslag fra oss ble enstemning vedtatt:"Saker med prinsipielt innhold legges fram til politisk behandling", og "Ventelister innen pleie- og omsorg innarbeides i tertialrapporten og settes opp mot kommunens kapasitet mht. langtids- og korttidsplasser".

 

KUAS

Enstemnig bystyrevedtak om at KUAS legges ned.

 

Skolestruktur Brentemoen skole beholdes som sentrumsskole. Borkedalen og LUS bygges ut for å møte økning i elevtall.

 

Styret 2017

 

Leder

Arnt Helleren 97 14 19 27
 

Kasserer

Thor Olav Govertsen 91 52 83 32
 

Styremedlem

Leiv Per Olsen 48 13 97 89
 

Styremedlem

Konrad Maløen 97 51 10 30

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: