Formann

Øyvind Hvalen

Valgt for 2 år 95758386
  Nestformann

Odd Salvesen

Valgt for 1 år  
  Kasserer

Ole Odd Berge

Valgt for 2 år  
  Styremedlem

Thor Aanen Kristensen

Valgt for 2 år  
  Styremedlem

Agron Balaj

Valgt for 2 år  
  Styremedlem

Kari Berthelsen

Valgt for 2 år  
  Styremedlem

Kari Gulbrandsen 

Valgt for 2 år  
         
  Varamedlem

Ole Birkeland

   
  Varamedlem

Ola Hauge

   
  Varamedlem

Wenche Refsnes

   

 

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: