Utskrift
Kategori: Farsund blogg
Treff: 1199

Partiprogram for kommunevalget 2019


* Vi vil arbeide for at kommunen har et godt omsorgstilbud til alle

   som trenger det, uansett alder. Dette må være uavhengig av

   økonomi og må aldri bli en salderingspost.

 

* Vi vil bevare lokalsykehusene, med både kirurgisk-, akutt- og

   fødeavdeling.

 

* Vi vil ha en null toleranse for mobbing, både i barnehage, skole og 

   arbeidsplass.

 

* Vi ønsker å utvikle og styrke heimevernet (HV).

 

* Vi ønsker at barnevernet skal arbeide mer forebyggende og gi

   familien hjelp/veiledning i hjemmet eller der problemene oppstår.

   Omsorgsovertagelse skal være siste utvei.

 

* Vi vil arbeide for å styrke lokalt næringsliv og legge til rette for

   nyetableringer.

 

* Vi krever kokken tilbake på sykehjem og omsorgssentrene.

 

* Vi sier nei til bomringer.

 

* Vi sier nei til flere landbaserte vindmøller.

 

* Innvandrerungdom skal behandles og sidestilles med vår egen ungdom.

 

* Sørge for et lavterskeltilbud til personer som sliter med ulike typer

   avhengighet.

 

* Lærlinger må sikres praksisplasser.

 

* Beholde kommunens opplevelseskort for barn, og utvide den til også å

   gjelde ungdom.

 

* Fjerne barnetrygden fra inntektsgrunnlaget for de som trenger økonomisk

   hjelp fra det offentlige.

 

* Redusere og på sikt avvikle eiendomsskatten.

 

De nominerte fra Farsund Pensjonistparti

      til kommunevalget 2019.

1. Ann Irene R. Jensen 1976 Farsund
2. Christian Jensen 1951 Farsund
3. Linda Rhode 1955 Farsund
4. Tone Abrahamsen 1965 Farsund
5. Roy Magne Hansen 1960 Farsund
6. Bjørn Arne Fossli 1966 Farsund
7. Charlotte Olsen 1982 Farsund

 

Vi vil arbeide for at kommunen skal være et godt lokalt samfunn, 

hvor alle er inkludert og hvor alle skal behandles med samme verdighet,

uansett hvilken bakgrunn eller livssituasjon vedkommende måtte

befinne seg i. 

thumb pp logo kort