Partiprogram for kommunevalget 2019


* Vi vil arbeide for at kommunen har et godt omsorgstilbud til alle

   som trenger det, uansett alder. Dette må være uavhengig av

   økonomi og må aldri bli en salderingspost.

 

* Vi vil bevare lokalsykehusene, med både kirurgisk-, akutt- og

   fødeavdeling.

 

* Vi vil ha en null toleranse for mobbing, både i barnehage, skole og 

   arbeidsplass.

 

* Vi ønsker å utvikle og styrke heimevernet (HV).

 

* Vi ønsker at barnevernet skal arbeide mer forebyggende og gi

   familien hjelp/veiledning i hjemmet eller der problemene oppstår.

   Omsorgsovertagelse skal være siste utvei.

 

* Vi vil arbeide for å styrke lokalt næringsliv og legge til rette for

   nyetableringer.

 

* Vi krever kokken tilbake på sykehjem og omsorgssentrene.

 

* Vi sier nei til bomringer.

 

* Vi sier nei til flere landbaserte vindmøller.

 

* Innvandrerungdom skal behandles og sidestilles med vår egen ungdom.

 

* Sørge for et lavterskeltilbud til personer som sliter med ulike typer

   avhengighet.

 

* Lærlinger må sikres praksisplasser.

 

* Beholde kommunens opplevelseskort for barn, og utvide den til også å

   gjelde ungdom.

 

* Fjerne barnetrygden fra inntektsgrunnlaget for de som trenger økonomisk

   hjelp fra det offentlige.

 

* Redusere og på sikt avvikle eiendomsskatten.

 

De nominerte fra Farsund Pensjonistparti

      til kommunevalget 2019.

1. Ann Irene R. Jensen 1976 Farsund
2. Christian Jensen 1951 Farsund
3. Linda Rhode 1955 Farsund
4. Tone Abrahamsen 1965 Farsund
5. Roy Magne Hansen 1960 Farsund
6. Bjørn Arne Fossli 1966 Farsund
7. Charlotte Olsen 1982 Farsund

 

Vi vil arbeide for at kommunen skal være et godt lokalt samfunn, 

hvor alle er inkludert og hvor alle skal behandles med samme verdighet,

uansett hvilken bakgrunn eller livssituasjon vedkommende måtte

befinne seg i. 

thumb pp logo kort

 

 

Også iår var Pensjonistpartiet tilstede på American Festival på Vanse.

Hele Agder fylkesstyre var der for å forsterke Farsund Pensjonistparti.

IMG 20190628 113231

Christian Jensen, lederen i Farsund var selvfølgelig med.

Sammen med Rednecksene fikk vi svært stor stemning på festivalen.

 

Også Linda Rhode, bystyremedlem i Farsund var med på arrangementet.

Det var svært varmt, men mye morro. Vi fikk også innmeldinger fra folk

som hadde vært i andre partier.

Stå på alle sammen, det nytter!!

Utskremt medarbeider

Nina M. Bie, 2. kandidat i Agder og 1. kandidat i Lindesnes Pensjonistparti

 

 

 

 

Kontaktperson  2014: Christian Jensen

                              Tlf: 41844331

                              epost:

Underkategorier

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: