Utskrift
Kategori: Arendal Blogg
Treff: 13083

Det er flere ting i denne sammenheng som er for lite vektlagt i forhold til det

som er den virkelighet som styrer vårt samfunn. På den ene siden skal vårt

samfunn fungere optimalt i forhold til alt som er nødvendig i vårt samfunn.

 

Dette omfatter alt som har med arbeid, oppvekst, skole, helse fritid, kultur,

kortsagt hele vårt livsløp fra den dag vi ble født og til den dag vi trekker

vårt siste åndedrag.

 En ting er sikkert, vi formes og tilpasser oss til våre omgivelser som vi vokser

opp i, det er derfor viktig at vi ikke bare ser på kostnader, uten å se på

hva det vi gjør påvirker andre sider i vårt samfunn.

 

I denne forbindelse blir det derfor viktig å tenke på konsekvensene ved

skolenedleggelser som i dag er et problem iArendal kommune.

Lddesl skole Rådmannen og hans stab hevder at større

og mere robuste skoler er den eneste

farbare vei, dette på grunn av at kostnadene

blir mindre og mere "robuste" ved en slik

organisering. Dette er faglig sett, det som

 

brukes som argument for større enheter, i denne sammenheng, samtidig

er det fra andre med samme bakgrunn som hevder at mindre enheter er

det beste.

 

Hva er sannhet. er vi som innbyggere så like at det som gjelder for 

majoriteten, gjelder for alle?

 

Så langt det faglige. men hva med de mange andre faktorer som påvirkes ved

denne form for å organisere vårt samfunn på. Vi tenker her på miljøet, for små

 lokale tettsteder som rammes langt mer enn mange

 tror. De barna som på denne måte flyttes fra sitt

 nærmljø, får ikke den nærhet som er nødvendig, da

 

miljøet i større enheter blir forskjellig fra der hvor de bor, frivilligheten

smuldres opp, foreldre må kjøre sine barn til andre områder og mye mer.

 

Arendal skryter av å være en kommune som er opptatt av miljøet, men er det

foretatt beregninger på konsekvensene av de negative sidene ved

nedleggelsene av de små skoler. Skolene er ikke bare skoler, de er pillarene

i de lokale miljø som bilder det hele sammen, i våre bygder i hele landet.

Innbyggerne som er motstandere av nedleggelser, gjør hva de kan, og

starter private friskoler for å beholde de lokale skolene. Vi ser på dette som

en form for å skyve utgiftene fra kommunen over på de innbyggerne som

rammes.

 

Det ville vært særs viktig å få en analyse av kostnadene, ikke bare for

skolene, men hele kostnadsnivået for det område av kommunen der skolene

legges ned. Vi tenker her også hva inntektene er i forhold til utgiftene.

 

Arendal Pensjonistparti er som bekjent ikke en del av flertallet i bystyret, og

vi er svært glade for den utviklingen som skjer på Nesheim og Løddesøl som

begge ser ut til å få til privatskoler. Samtidig ser vi at Sandnes skole nå er

truet av det samme, nemlig nedleggelse om ikke så lenge. Riktignok er ikke

dette lenger tilfelle da bystyret i møte 22. mai vedtok å beholde denne skole.

Hvor lenge vil dette vedtaket bli stående?

 

Erfaringene fra tidligere tilsier at det kan bli flere omkamper, da det har

kommet innspill både fra rådmannen og andre.

 

Vi venter nå på neste trekk som vel blir nedleggelse av Flosta skole, dette

for å fylle opp nye  Stuenes skole som er under bygging.

 

Uten sammenligning forøvrig, vil vi her sette søkelyset på den sentralisering

som skjer på sykehussektoren, med et sykehus i Kristiansand, noe som

flertallet i Arendal kommune er sterkt uenige i -

også vi i Arendal Pensjonistparti.

 

Lytt ikke bare til flertallet, det finnes oppegående folk som er i mindretall,

men det synes som det bare er "kjøttvekta" som rår.

 

Arendal Pensjonistparti

Olav Reiersølmoen