Utskrift
Kategori: Forside

Programforslag

Programkomitè i Pensjonistpartiet er valgt og er i gang med arbeidet med nytt sentralt program.
I den forbindelse ønsker programkomiteen innspill fra dere ute i partiorganisasjonen.

Programmet må være ferdig slik at det kan vedtas på landsmøtet i 2020.

Medlemmer i programkomiteen er:

      

Ingebjørg Godskesen  Politisk Nestleder  

Kurt Hæggernæs.        Vestland,           

Torbjørn Kvam,           Trøndelag            

Svein Sørli,                   Viken                

Helge Thomassen        Innlandet            

Vara                   

Ole Kristian Fiksdal     Viken                  

                           

Vi skal snart ha vårt konstituerende møte og ber dere komme med innspill til det nye programmet innen 10. november.  Innspill sendes til

Mvh

Ingebjørg Godskesen

Politisk Nestleder