Utskrift
Kategori: Forside

Et hjerte for PP

 

Nå er det valg og vi går inn i 4 nye år med nytt bystyre/kommunestyre/fylkesting og da er det å håpe at disse vil bli sammensatt slik at de prioriterer lovpålagte oppgaver. Pensjonistpartiet ønsker å øke grunnbemanningen i omsorgstjenesten, for å gjøre livet lettere både for de som mottar hjelp, og for de som gir hjelp. 

 

Et hjerte for PP 

Vi vet at dersom bemanningen er større, vil det gi stabilitet og forutsigbarhet for de som er avhengige av hjelpen. Men – like viktig er det at de ansatte har en arbeidsdag som gjør at de ikke sliter seg ut, og at det blir tatt inn vikarer når noen er syke. Dersom dette ikke er eller blir en realitet, vil det gå ut over både brukere, pårørende og de ansatte.

Pensjonistpartiet vil også prioritere kjøkkenet på institusjonene, slik at kokken kan komme tilbake å lage trivsel med god matlukt i korridorene. Vi vet at det øker matlyst og livsglede, og det fortjener både unge og eldre som bor på institusjon.

Kommunene trenger IKKE å ta inn eiendomsskatt for å få en god skole eller en god eldreomsorg. Med de inntekter kommunen får, både fra staten og i form av andre inntekter så som skatt, - må vi prioriterer og sette tæring etter næring. Da er det de lovpålagte oppgavene som SKAL ha 1. prioritet.

Pensjonistpartiet vil prioritere omsorg og skole, som er lovpålagte oppgaver, fest og moro må komme når både omsorg for unge og eldre samt skole er på plass.

Pensjonistpartiet vil beholde sykehusene med akuttberedskap. Pasientene må få den behandling de trenger, når de trenger det. De skal fraktes så kort som mulig, når det står om minutter.

Ingebjørg Godskesen

Politisk nestleder

Pensjonistpartiet