Utskrift
Kategori: Forside

I og med sammenslåinger av fylker og kommuner, har ikke Pensjonistpartiet fått endret strukturen på vår hjemmeside, slik at flere lokallag og fylker ikke har egne nettsted på denne hjemmesiden.

Dette er en total miss, som desverre rammer våre lokallag. 

Derfor legger jeg ut de valgprogram jeg har fått oversendt her på hovedsiden slik at potensielle velgere kan finne valgstoff for sitt lokallag.

 Pensjonistpartiet Frøya

 Pensjonistpartiet Nordre Follo

Pensjonistpartiet Orkland

Pensjonistpartiet Vestnes

Pensjonistpartiet Åsnes