I og med sammenslåinger av fylker og kommuner, har ikke Pensjonistpartiet fått endret strukturen på vår hjemmeside, slik at flere lokallag og fylker ikke har egne nettsted på denne hjemmesiden.

Dette er en total miss, som desverre rammer våre lokallag. 

Derfor legger jeg ut de valgprogram jeg har fått oversendt her på hovedsiden slik at potensielle velgere kan finne valgstoff for sitt lokallag.

 Pensjonistpartiet Frøya

 Pensjonistpartiet Nordre Follo

Pensjonistpartiet Orkland

Pensjonistpartiet Vestnes

Pensjonistpartiet Åsnes

 

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 ??

 

 


Landstyremøter

Fredag 27.9 2019 -
Søndag 29.9 2019

Stavanger
 

  


Landsmøte

Mai 2020

 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: