Utskrift

Status Quo resultatmessig for Pensjonistpartiet med 0,4 % av stemmene (12.855 stemmer). Det mest positive er at vi fikk 990 stemmer mer, sammenlignet med Stortingsvalget i 2013.
Dette er det endelige valgresultat fra nrk.no med 100 % opptalte stemmer.
Noen har framgang, andre tilbakegang og hele 8 fylker stilte ikke liste.
To nye fylker er med dette valget; Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag.

 

Resultatene er som følger (100 % av stemmene opptalt):

 

     Fylke            % av 
  stemmene        
Framgang/tilbakegang
            fra 2013              
      
        Antall avgitte
        stemmer på
     Pensjonistpartiet                   
Østfold 0,9 + 0,2    1359
Akershus 0,6 + 0,1    1954
Oslo 0,4    -    1335
Hedmark 1,2 - 0,4    1303
Oppland 0,4 - 0,3      453
Aust-Agder 0,7 + 0,1      453
Vest-Agder 0,4 - 0,5      428
Møre og Romsdal           0,5 + 0,5      798
Sør-Trøndelag 1,7 + 0,8    3083
Nord-Trøndelag 0,6 + 0,6      463
Rogaland 0,5    -    1226
Landet 0,4    - 12855