• Glem ditt gamle parti. De har glemt deg! Stem Pensjonistpartiet
  • Vi er garantisten for Helse, Velferd og Omsorg! Et løfte gitt – er et løfte holdt!
  • Din stemme er viktig. Om 1 av 3 pensjonister stemte Pensjonistpartiet, ville vi hatt 40 stortingsrepresentanter!
  • Med mange stortingsrepresentanter hadde det gått en måned og pensjonisters berettigede krav hadde blitt innfridd.
  • Kostnader til samferdselsutbygging er investering i landets framtidige vekstkraft!
  • Vi tar eldre og unge på alvor – ungdomlig pågangsmot og eldres erfaring er en god match

bom3

 

 

 

 

 

 

 Hvem blir den første norske byen til å innføre nullutslippssone? Hvem får de første elektriske lastebilene eller nullutslipps anleggsplass? Og hvor får vi flest grønne arbeidsplasser? 

Byenes rolle i å redusere klimautslipp kan bli en Stortingsvalg kamp sak. Hvilke grep som bør tas dersom norske byer skal lede an som spydspisser i klimaarbeidet. Byer står for 70 prosent av verdens klimagassutslipp – og byene er i vekst: I 2050 vil 70 prosent av verdens befolkning bo i en by. Internasjonalt ser vi stadig flere byer og bynettverk som tar en offensiv rolle, påtar seg forpliktelser og kutter utslipp der nasjonalstatene henger etter.

  

Hva kan de største byene i Norge må gjøre for å ta ledertrøya på veien mot nullutslippssamfunnet, og hvordan kan staten bidra til at byenes potensiale utnyttes til det fulle. Byer kan redusere utslipp på en rekke områder. Særlig viktig er energiforsyning (inkludert oppvarming), transport, anleggsmaskiner og avfallshåndtering.

    I Norge er strømproduksjonen basert på fornybar energi, og derfor peker transport og anleggsmaskiner seg ut som avgjørende sektor for utslippskutt. Byer, og kommuner generelt, er sentr

ale som leverandør av tjenester, som utbygger av infrastruktur og som planlegger av arealbruk. Byene har også stor innkjøpsmakt som kan brukes til å fremme klimaløsninger, og de kan informere innbyggerne om sine muligheter til å bidra, og legge til rette for innbyggernes utslippskutt.

Stortingsvalget 2017.

I Norge kan godt over 20 prosent av våre totale klimagassutslipp reduseres ved hjelp av kommunale og fylkeskommunale virkemidler. Stortingsvalget 2017 er helt avgjørende om Norge skal nå sine klimamål og få gjennomført viktige klimatiltak. Politikerne som velges må 

I Norge kan godt over 20 prosent av våre totale klimagassutslipp reduseres ved hjelp av kommunale og fylkeskommunale virkemidler. Stortingsvalget 2017 er helt avgjørende om Norge skal nå sine klimamål

bom 2

   I Norge er strømproduksjonen basert på fornybar energi, og derfor peker transport og anleggsmaskiner seg ut som avgjørende sektor for utslippskutt.

   

 

 

 

 I Norge er strømproduksjonen basert på fornybar energi, og derfor peker transport og anleggsmaskiner seg ut som avgjørende sektor for ut

strøm fra solceller innen 2020, 12.000 flere få all energi fra vind, 1000 boliger skal være nullutslippsboliger og 75 % av alle nybygg skal være energinøytrale. For å klare dette har de blant annet satt i gang med subsidier til innbyggere og utbyggere,

samt veiledning og informasjon. Byen har iverksatt en rekke tiltak innen transportsektoren, blant annet gjennom prosjektet Amsterdam Elektrich, både for å redusere klimagassutslipp og for å redusere lokal luftforurensning. Elektriske kjøretøy bidrar positivt til begge deler. I Nederland er det ikke statlige incentiver for å kjøpe elbil på samme måte som i Norge. Det gis støtte til ladepunkter og utbygging av ladeinfrastruktur prioriteres. Dagens 1000 ladepunkter skal opp i 4000 innen 2018. Gamle biler vil ikke lenger få mulighet til å parkere i byen. Alle busser skal være utslippsfrie innen 2026; de første kommer neste år. I Amsterdam kjører det også rundt tre helelektriske lastebiler, to av dem for et flyttebyrå. De har elektriske kanalbåter for guidede turer og elektrisk gatefeiebil. For å redusere kjøring med lastebil i byen og stimulere en overgang til renere biler, innførte Amsterdam i 2008 en lavutslippssone. Denne blir stadig strengere etter en allerede fastsatt opptrappingsplan: Den utvides til å omfatte scootere i 2015, varelevering i 2017 og taxier og turbusser innen 2018.

Kravene skjerpes i 2020.

bompenger    I 2020 skal kravene skjerpes for lastebiler, og i 2025 skal all transport innen denne sonen være utslippsfri der det er et alternativ. I utkanten av sonen har de tre samlastingssentraler. Fra disse kjører elektriske varebiler varene videre. Innen 2020 skal ytterligere to sentraler være på plass. Alle som ønsker å kjøpe en elektrisk bil eller varebil for bruk i næringslivet får subsidier som dekker hele eller deler av ekstrakostnaden.

   Samtidig delte Amsterdam i år ut 30 tillatelser til elektriske varedistributører som gir rett til å laste og losse fra fortau, og til å kjøre steder andre biler ikke er tillatt og på tider av døgnet der andre biler ikke er tillatt. Dette er en pilot for å se om disse insentivene gjør det lønnsomt å kjøre elektrisk varedistribusjon.

Nye Taxi løyver.

Da det skulle utlyses nytt løyve for taxier på flyplassen, Schiphol, ble det satt krav om elbiler, og nå kjører 167 Teslaer størstedelen av taxiturene fra Schiphol og inn til Amsterdam. Amsterdam er ikke redd for å sette i gang tøffe tiltak, og arbeider med utslippskutt fra en rekke innfallsvinkler. Byen sikrer forutsigbarhet ved å være tydelig på avgrensning av prosjektperioder og ved bruk av klare opptrappingsplaner.

   Amsterdam er gode på å ta i bruk muligheter – enten de ligger i å bruke innkjøpsmakt eller i å stimulere ny teknologi i næring. Å erstatte fossil energi med fornybar er avgjørende for en betre by. Solenergi (solceller og solfangere) er en energiteknologi som egner seg godt for bruk på bygg og boliger. I dag er bruken av solenergi mye større i våre naboland enn i Norge - men når man

setter i gang økt bruk av solenergi, vokser volumet fort. Kr.sand bør sette seg mål for hvor mye solenergi som skal produseres i deres område. I dag er det ingen helhetlig plan for klimamål i Kr.sand.

By og miljøavtalen.

 I dag arbeides det med den såkalte By og miljøavtalen om reduksjon av klimautslipp. Denne ender opp med økte bompenge priser og ingen reduksjon i klimautslippene. Disse tvangs grepene der enn tror økte avgifter skal løse miljø og klima utfordringene fungerer dårlig. Det må brukes andre virkemidler for å løse dette interessante klimamålet uten bruk av tvang.

 

Postadresse

Postboks 6,
Sentrum,
0101 OSLO

Besøksadresse

Prinsens gt. 3 A
OSLO

e-post:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Besøksadresse    
Prinsensgt 46,

7011 Trondheim

Postadresse         
Prinsensgt 46,

7011 Trondheim

Telefon                 
482 54 481

E-post
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.           

 

 

Møter

Neste HS møte

10-11 juni 2017

Thon Oslo Airport Hotell


Landstyremøte

 

Thon Oslo Airport Hotell


Landsmøte


Thon Oslo Airport Hotell

 

Facebook


Leder: Ottar Gjermundnes - Telefon: 97186581 - E-post: ottar.gjermundnes@vabb.no