Utskrift
Kategori: Kommuner

 

Minstepensjonistene her i landet har en inntekt som er mye lavere enn EUs fattigdomsgrense. Dette er totalt uakseptabelt. 
Pensjonistpartiet krever en minstepensjon, som er OVER fattigdomsgrensen.
Den er oversendt til Arbeid - og Sosialministeren.