Utskrift
Kategori: Kommuner

Underreguleringen av pensjonen fortsetter. Det er pengene som bestemmer rettferdigheten! Regjeringen svekker folketrygden og øker forskjellene. Det er de som er mest avhengige av folketrygden som taper. Bakgrunnen er den svake kjøpekraftsutviklingen som følger regelen om at pensjonene skal underreguleres med en faktor på 0,75 prosent. Regjeringen har nå sagt at de ikke vil gjøre endringer i systemet. 

Landsmøtet i Pensjonistpartiet reagerer meget sterkt på at regjeringen ikke ønsker å fjerne denne underreguleringen. 
Det er behov for et sterkt Pensjonistparti som kan tale pensjonistene og de trygdedes sak. 
Pensjonistpartiet krever økning i pensjonene, og vil ha samme lønnsutvikling og kjøpekraftsøkning som yrkesaktive
Denne er sendt til Arbeids- og sosialministeren, Anniken Hauglie.